Obec Starkoč
Obec Starkoč

Historie

Historie

Historie SDH Starkoč

 

 Pravděpodobný vznik historie hasičů ve Starkoči začíná 3. březnem 1912, zmínkou o opravě požární stříkačky v zápise jednání Obecního zastupitelstva. je veden spor o kvalitu její opravy. V dubnu 1925 se obecní rada usnesla o zřízení hasičského sboru. Zakládajícími členy hasičského sboru byli Miloslav Váša, Josef Skřivánek, Antonín Bochníček, Čeněk Čejka, Josef Novák, Rudolf Šleis, Josef Sekera. Dalších 49 občanů Starkoče, bylo pouze přispívajícími členy. Prvním starostou sboru byl Josef Novák. Nově ustavený Sbor dobrovolných hasičů ihned jedná o koupi motorové stříkačky s firmou Smékal z Prahy. Potřebný obnos na stříkačku, 51.000 Kč, se podařilo opatřit a v roce 1926 firma Smékal motorovou stříkačka dodala. Byla to výkonná motorová stříkačka, musela však být přemisťována pomocí koňského spřežení. Místní hospodáři však poskytovali spřežení vždy ke všem akcím a cvičením sboru. V téže době se ihned započalo se stavbou hasičské kůlny a ta byla dokončena již na jaře roku 1926. Současně vzniklo několik skupinových fotografií sboru. V uniformách se stříkačkou před hasičskou kůlnou, na návsi a u rybníka. Další nemalé prostředky museli hasiči vynaložit nejen na provoz a výzbroj sboru, ale i na splácení dluhů z doby vzniku sboru, úroků z půjček, poštovného, koupi knih a časopisů. Sbor dobrovolných hasičů byl pravidelně podporován obcí, dostával subvence od Okresní hasičské jednoty, dary od různých spolků, ale i sami hasiči vyvíjeli výdělečnou činnost. Pořádali taneční zábavy, plesy a divadelní představení. Členové sboru se pilně cvičili pro případ ohně, aby je nic nemohlo překvapit. Aktivně se účastnili na všech okresních cvičení, spolupracovali s okolními hasičskými sbory a pomáhali jim i při skutečných událostech. Po roce 1948 Sbory dobrovolných hasičů ukončily svoji činnost a byly nahrazeny centrálně organizovanými požárními sbory. Československým svazem požární ochrany. Postupně se měnila výzbroj, byly dodány nové a výkonnější stříkačky. Činnost sboru již však nebyla na takové úrovni, co bývala před rokem 1948. Činnost požárního sboru oživila začátkem šedesátých let až nová generace členské základny. Postupně se aktivita sboru zvyšovala, než dosáhla v sedmdesátých a na počátku osmdesátých let velmi dobré okresní úrovně. Požární sbor byl v té době velmi aktivní a dobře připraven. Celé roky byl v obci hasičský či požární sbor. Ať se jakkoliv jmenoval, vždy vyvíjel činnost a byl vždy připraven ochraňovat majetek spoluobčanů. Ke konci osmdesátých let však nastal cit [Ukázka činnosti] elný pokles mladých členů a tak činnost hasičů částečně ustrnula. Po roce 1989 byl obnoven původní název sboru a snaha o oživení činnosti Sboru dobrovolných hasičů byla velmi silná. V této době však snaha narážela na velký nedostatek mladých členů. V tom se osud SDH a Sokola začátkem devadesátých let příliš nelišil. Malá členská základna = malá aktivita. Navíc stávající technika příliš zastarala, zchátralá hasičská kůlna u sokolovny musela být roku 2006 zbourána. Tím vlastně skončila jedna velká etapa SDH Starkoč.


Červen 2010                                                                                                                     

Jaroslav Bruner

Datum vložení: 5. 8. 2016 13:36
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2020 18:26
Autor: Jan Správce Jiskra

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY