Obec Starkoč
Obec Starkoč

Místní poplatky

 
Bezhotovostní platby

Platební portál k přímé platbě

Číslo účtu: 443504339/0800
Bankovní spojení: Česká Spořitelna - pobočka Čáslav


Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.


Poplatky za odpad za druhé pololetí roku 2023:

Platby za odpad za druhé pololetí roku 2023 zatím NEPLAŤTE!!!

Jelikož již minulý rok došlo ke změně systému - platby bude možné provést vždy až na základě vystaveného vyúčtování od obecního úřadu!

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - platnost od 1. 1. 2024.pdf

Typ: PDF dokument, Velikost: 142.88 kB

Variabilní symbol - 1340
Specifický symbol - číslo popisné

Poplatky ze psů

OZV o místním poplatku ze psů - platná od 1. 1. 2024.pdf

Typ: PDF dokument, Velikost: 159.3 kB

Variabilní symbol - 1341
Specifický symbol - číslo popisné  


Starobní a invalidní důchodci

(držitelé průkazu  ZTP/P, neboli ZTP III.stupně jsou od poplatku za psa osvobozeni)

  • za prvého psa: 120,- Kč
  • za každého dalšího psa: 150,- Kč

Ostatní poplatníci
  • za prvého psa: 240,- Kč
  • za každého dalšího psa: 300,- Kč

 

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY