Obec Starkoč
Obec Starkoč

Místní poplatky

 
Bezhotovostní platby

Platební portál k přímé platbě

Číslo účtu: 443504339/0800
Bankovní spojení: Česká Spořitelna - pobočka Čáslav


Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.


Poplatky za odpad pro rok 2022

(viz. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)

Odkaz na OZV zde. 

Variabilní symbol - 1340
Specifický symbol - číslo popisné

  • trvale žijící: 800,- Kč /osoba/rok
  • děti do 15 let: 400,- Kč/osoba/rok
  • senioři 65 let a více: 400,- osoba/rok
  • za rekreační objekt: 800,- Kč/rok

Poplatky ze psů

(viz. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku ze psů)

Odkaz na OZV zde. 

Variabilní symbol - 1341
Specifický symbol - číslo popisné  


Starobní a invalidní důchodci

(držitelé průkazu  ZTP/P, neboli ZTP III.stupně jsou od poplatku za psa osvobozeni)

  • za prvého psa: 120,- Kč
  • za každého dalšího psa: 150,- Kč

Ostatní poplatníci
  • za prvého psa: 240,- Kč
  • za každého dalšího psa: 300,- Kč

Právnické osoby
  • 1. pes 480,-Kč a každý další pes 720,-Kč


Poplatky za užívání veřejného prostranství viz vyhláška č. 4/2003
Poplatky z výherních automatů viz vyhláška č. 4/2003
Poplatky ze vstupného viz vyhláška č. 4/2003

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY