Obec Starkoč
Obec Starkoč

Místní poplatky

 
Bezhotovostní platby

Platební portál k přímé platbě

Číslo účtu: 443504339/0800
Bankovní spojení: Česká Spořitelna - pobočka Čáslav


Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.


Poplatky za odpad pro rok 2023

Platby za odpad pro rok 2023 zatím NEPLAŤTE!!!

Došlo ke změně systému - platby bude možné provést vždy až na základě vyúčtování od obecního úřadu!

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, obec Starkoč_ocred.pdf (151.65 kB)

Variabilní symbol - 1340
Specifický symbol - číslo popisné

Poplatky ze psů

(viz. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku ze psů)

OZV - místní poplatek ze psů - web.pdf (1.2 MB)

Variabilní symbol - 1341
Specifický symbol - číslo popisné  


Starobní a invalidní důchodci

(držitelé průkazu  ZTP/P, neboli ZTP III.stupně jsou od poplatku za psa osvobozeni)

  • za prvého psa: 120,- Kč
  • za každého dalšího psa: 150,- Kč

Ostatní poplatníci
  • za prvého psa: 240,- Kč
  • za každého dalšího psa: 300,- Kč

Právnické osoby
  • 1. pes 480,-Kč a každý další pes 720,-Kč


Poplatky za užívání veřejného prostranství viz vyhláška č. 4/2003
Poplatky z výherních automatů viz vyhláška č. 4/2003
Poplatky ze vstupného viz vyhláška č. 4/2003

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY