Obec Starkoč
Obec Starkoč

Hasiči

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

 • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
 • pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání: 150, 155, 156, 158. Volání na tato čísla je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit, tj. karta nesmí být zcela vybita.
 • pokud si nejste jisti, volejte číslo 112. Je provozováno současně s národními tísňovými čísly a je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální číslo, které  funguje jednotně v celé Evropské unii, postupně je zaváděno i v ostatních státech.
 • toto číslo lze volat z mobilních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci. Je možné toto číslo volat bez vložené SIM karty, nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty, v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem,ze zamknutého mobilního telefonu, v zahraničí i bez aktivovaného roamingu, umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině.
   

POZOR! vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu - vždy jsou údaje o lokalizaci polohy volajícího zaznamenány, každé volání je dohledatelné, existují záznamy       

 • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)
 • varujte ostatní ohrožené osoby
 • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
 • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů  samosprávy a státní správy
 • mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy 


Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je každý povinen:

 • počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek
 • při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
 • ohlásit požár neodkladně v ohlašovně požáru, nebo jinak zabezpečit jeho ohlášení
 • provést opatření pro záchranu osob
 • pokud je to možné, uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření 

 
Zásady chování při požáru

 • vyhlaste „POŽÁRNÍ POPLACH“ zvoláním „HOŘÍ!“, informujte hasičský záchranný sbor na čísle telefonu - 150 , nebo příslušnou ohlašovnu požárů
 • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, tak zabezpečte jejich vyvedení  
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud !!!vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.) a požárem ohrožený prostor opusťte!
 • vyneste předměty, které působením požáru mohou zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů
 • z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek omezujících zásah hasičských sborů a dalších záchranných jednotek
 • nezdržujte se v těsné blízkosti požáru
 • při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné prohlídce bytu
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • pamatujte, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný
 • svým postojem je jednotlivec mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů


Nařízení vlády č. 91/2010 (platí od 1. ledna 2011)

Požární poplachové směrnice

Požární poplachová směrnice

Informační leták SDH

Pro zvětšení 1x klikni na obrázek

Fotogalerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Klikací rozpočet

Klikací rozpočet

Teploměr

Projekt PŘÍVĚTIVÝ MIKROREGION ČÁSLAVSKO

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY