Obec Starkoč
Obec Starkoč

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16. 1. 2017

Smlouva o dílo - DČOV projekt

1/2017

200 000,00 CZK dvěstětisíckorunčekých

Ing. Ondřej Štěpán

Obec Starkoč

9. 2. 2017

Smlouva TJ Sokol Starkoč

VS/3/2016

58 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

9. 3. 2017

Dohoda o vytvoření prac. míst

KHA-V-3/2017

180 000,00 CZK stoosmdesáttisíckoručeských

ÚP ČR

Obec Starkoč

3. 4. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/2/2017

27 500,00 CZK dvacetsedmtisícpětset

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

3. 4. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/1/2017

40 000,00 CZK čtyřicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

4. 9. 2017

Kupní smlouva

25/2017

202 580,00 CZK dvěstědvatisícpětsetosmdesát

Nářadí stroje Kolín - Čábelka Josef

Obec Starkoč

20. 11. 2017

Smlouva o dílo

30/2018

317 840,00 CZK třistasedmnáctosmsetčtyřicet

Bláha Martin Truhlářství

Obec Starkoč

27. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/6/2017

30 000,00 CZK třicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

20. 9. 2018

Smlouva o dílo - DČOV

01/2018

5 348 945,00 CZK

ABPLAST s.r.o.

Obec Starkoč

23. 10. 2018

Poskytnutá dotace

VS/2/2018,VS/3/2018

70 000,00 CZK SedumdesáttisícKč

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

22. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/3/2019

25 000,00 CZK dvacetpěttisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

11. 11. 2019

Dotace z rozpočtu obce

VS/4/2019

50 000,00 CZK padesáttisíc

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

22. 11. 2019

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti

1-1002019

1 650 000,00 CZK jedenmilionšestsetpadesáttisíckorunčeských

Obec Starkoč

Tomáš Matějka

10. 1. 2020

Investiční dotace

VS 1/2020

50 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

10. 1. 2020

Kupní smlouva - prodej pozemků

01/2020

1 424 780,00 CZK

Sady Bílé Podolí

Obec Starkoč

9. 3. 2020

Kupní smlouva

06/2020

757 876,00 CZK

Josef Dráb

Obec Starkoč

23. 3. 2020

Dotace na provozní výdaje

VS/2/2020

25 000,00 CZK dvacetpěttisíckorun českých

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

30. 4. 2020

Dotace investiční

VS/3/2020

70 000,00 CZK sedmdesáttisíckoručekých

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

31. 7. 2020

Oprava památníku padlývh v I. svět válce

21/2020

287 899,00 CZK

Kudrnka Ivan

Obec Starkoč

23. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/5/2020

29 000,00 CZK dvacetdevěttisíckorunčeských

SDH Starkoč

Obec Starkoč

9. 3. 2023

Smlouva o zápůjčce peněz

bez čísla smlouvy

150 000,00 CZK

Mikroregion Čáslavsko

Obec Starkoč

17. 4. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/1/2023

25 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

15. 5. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/2/2023

10 383,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY