Obec Starkoč
Obec Starkoč

Současnost

Současnost

Současnost SDH Starkoč


 Po roce 1989 se sboe [hasiči] vrátil ke svému původnímu názvu, opět je Sborem dobrovolných hasičů Starkoč. Prožívá nelehké období, ve kterém členská základna není velká, v obci je velmi málo lidí, kteří by mohli při velké pracovní vytíženosti ještě úspěšně pracovat v hasičském sboru. Činnost více méně stagnuje.

Začátkem devadesátých let, se nově organizuje okresní vedení hasičských sborů a tak trvá nějakou dobu, než se obnoví činnost i ve vesnických hasičských sborech. V okresním měřítku se začíná od mládeže. Je obnovena soutěž v požárním sportu, která v mnoha okolních vesnicích zaznamenala nebývalý rozmach. Ve Starkoči však k provozování tohoto sportu není dostatek mládeže. Je potěšující, že bylo zvoleno v roce 2008 nové představenstvo SDH, které si vytklo za cíl, pozvednout činnost sboru na solidní úroveň. Jsou to tito funkcionáři: starosta sboru Zdeněk Crkal, velitel ing. Michal Praus, hospodář Jan Jiskra. Činnost se pomalu rozjíždí, vše začíná u peněz. S pomocí OÚ se postupně doplňuje materielně technické vybavení jednotky. Stříkačka sice už není nijak nová, ale prováděné opravy ji stále udržují v provozuschopném stavu. Jednotka PO obce, jak se nyní družstvo jmenuje, obdržela nové pracovní uniformy. Členové jednotky Po obce pravidelně organizují sběr starého železa, z jeho výtěžku kryjí běžné výdaje. Zlepšení činnosti se projevilo poměrně brzy. Organizují např. pravidelné „Pálení čarodějnic“ spojené s opékáním buřtů pro děti, taneční zábavy apod. Velitel  Jednotky PO obce sestavil pro rok 2010 družstvo pro požární soutěže. První příležitost mělo toto družstvo 11. září 2010 na „Netradiční soutěži v požárním útoku družstev Soptík 2010“ ve Vrdech. Po velmi dramatickém průběhu soutěže skončilo družstvo Starkoče na druhém místě. Bylo t [hasiči] o sice nečekané umístění, stálo však mnoho sil. Je zcela zasloužené. Byl to skvělý úspěch.
Všechny tyto aktivity jsou velkým příslibem do budoucna a dnes všichni věří, že činnost Jednotky PO se bude úspěšně rozvíjet. 
 
 
Listopad   2010                                                                                              

Jaroslav  Bruner    

Datum vložení: 5. 8. 2016 13:38
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2020 18:26
Autor: Jan Správce Jiskra

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY