Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo obce Starkoč stanoví v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů následující pravidla pro poskytování dotací spolkům, neziskovým organizacím a jiným osobám, včetně pořadatelů různých akcí.

 

Pravidla pro poskytování dotací

Příloha č. 1 - žádost ke stažení

Vzor smlouvy v případě přidělení dotace

Příloha č. 3 - vyúčtování dotace