Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Navigace

Obsah

 Bezhotovostní platby:

     Číslo účtu:             0443504339 / 0800

     bankovní spojení:   Česká Spořitelna - pobočka Čáslav
 

    Platby v hotovosti

      Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 

     Poplatky za odpad pro rok 2019

       Výpočet nákladů pro rok 2018 zde ke stažení

        

      variabilní symbol - 1340                      specifický symbol -  číslo popisné

               

                      trvale žijící                   650,Kč /osoba/rok

                   -  děti do 15 let               325,- Kč/osoba/rok

                   -  novorozenci                     0, Kč

                   -  za rekreační objekt       650,- Kč/rok

  

 Poplatky ze psů  viz vyhláška č. 1/2011

           variabilní symbol - 1341                    specifický symbol -  číslo popisné  

            Starobní a invalidní důchodci

            (držitelé průkazu  ZTP/P, neboli ZTP III.stupně jsou od poplatku za psa osvobozeni)

                    - za prvého psa                   120,- Kč

                    - za každého dalšího psa     180.- Kč

            Ostatní poplatníci       

                    - za prvého psa                    240,- Kč

                    - za každého dalšího psa      300.- Kč

   Právnické osoby  1. pes 480,-Kč a každý další pes 720,-Kč

 

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství viz vyhláška č. 4/2003

Poplatky z výherních automatů  viz vyhláška č. 4/2003

Poplatky ze vstupného  viz vyhláška č. 4/2003