Obec Starkoč
Obec Starkoč

Smlouvy

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
5. 10. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/6/2023

148 014,40 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

11. 8. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/5/2023

25 000,00 CZK

SDH Starkoč

Obec Starkoč

2. 8. 2023

Darovací smlouva

bez čísla smlouvy

40 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

5. 7. 2023

Smlouva o zápůjčce peněz

bez čísla smlouvy

592 057,60 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

26. 6. 2023

Darovací smlouva

bez čísla smlouvy

30 000,00 CZK

SDH Starkoč

Obec Starkoč

7. 6. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/4/2023

89 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

15. 5. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/2/2023

10 383,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

17. 4. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/1/2023

25 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

9. 3. 2023

Smlouva o zápůjčce peněz

bez čísla smlouvy

150 000,00 CZK

Mikroregion Čáslavsko

Obec Starkoč

23. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/5/2020

29 000,00 CZK dvacetdevěttisíckorunčeských

SDH Starkoč

Obec Starkoč

31. 7. 2020

Oprava památníku padlývh v I. svět válce

21/2020

287 899,00 CZK

Kudrnka Ivan

Obec Starkoč

30. 4. 2020

Dotace investiční

VS/3/2020

70 000,00 CZK sedmdesáttisíckoručekých

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

23. 3. 2020

Dotace na provozní výdaje

VS/2/2020

25 000,00 CZK dvacetpěttisíckorun českých

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

9. 3. 2020

Kupní smlouva

06/2020

757 876,00 CZK

Josef Dráb

Obec Starkoč

10. 1. 2020

Kupní smlouva - prodej pozemků

01/2020

1 424 780,00 CZK

Sady Bílé Podolí

Obec Starkoč

10. 1. 2020

Investiční dotace

VS 1/2020

50 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

22. 11. 2019

Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti

1-1002019

1 650 000,00 CZK jedenmilionšestsetpadesáttisíckorunčeských

Obec Starkoč

Tomáš Matějka

11. 11. 2019

Dotace z rozpočtu obce

VS/4/2019

50 000,00 CZK padesáttisíc

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

22. 2. 2019

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/3/2019

25 000,00 CZK dvacetpěttisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

23. 10. 2018

Poskytnutá dotace

VS/2/2018,VS/3/2018

70 000,00 CZK SedumdesáttisícKč

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

20. 9. 2018

Smlouva o dílo - DČOV

01/2018

5 348 945,00 CZK

ABPLAST s.r.o.

Obec Starkoč

27. 12. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/6/2017

30 000,00 CZK třicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

20. 11. 2017

Smlouva o dílo

30/2018

317 840,00 CZK třistasedmnáctosmsetčtyřicet

Bláha Martin Truhlářství

Obec Starkoč

4. 9. 2017

Kupní smlouva

25/2017

202 580,00 CZK dvěstědvatisícpětsetosmdesát

Nářadí stroje Kolín - Čábelka Josef

Obec Starkoč

3. 4. 2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/1/2017

40 000,00 CZK čtyřicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Zobrazeno 1-25 ze 29

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY