Obec Starkoč
Obec Starkoč

Současnost

Současnost

Současnost
 

Sál sokolovny  po  rekonstrukci

  

Novodobá historie Sokola Starkoč

Začátkem devadesátých let začí [Pamětníci začátků Sokola Starkoč] ná nová éra Sokola Starkoč. Nadšení, elánu a chuti do práce je v sokole hodně.  Obec je však hodně „vylidněná“, tak není už tolik mladých, nových tváří. Přesto se podařilo ustanovit nové představenstvo jednoty. V roce 1991 byli zvoleni noví funkcionáři v čele se starostou Miloslavem Vášou ml, jednatelem Josefem Palátem, náčelníkem Eduardem Beranem, náčelnicí Blankou Sekerovou, vzdělavatelem Janem Marouškem a pokladnicí Lenkou Říhovou. Miloslav Váša nejml vede oddíl sportu. Tělovýchovnou činnost se podařilo obnovit jen částečně. Podařilo se však založit oddíl stolního tenisu, který úspěšně působí v okresní soutěži dodnes. Začátkem devadesátých let byla pořízena nová střecha, vyměněna okna a opraveny záchody. Zároveň zde bylo v jednom lokále zřízeno pohostinství. I když budova v té době neslouží svému původnímu učelu, je alespoň částečně využívaná a sokolovna žije a čeká na své lepší časy. Rok 2009 se ukázal být rokem přelomovým. V létě se parta chalupářů a domácích dohodla na tom, že: sokolovna se musí opravit a něco začít dělat. Jan Jiskra se ujal organizace velké akce a na konci prosince roku 2009 byla zdárně dokončena generální oprava sálu a přilehlých prostor. Ke každé opravě jsou však nutné finance. Byla zorganizována sbírka občanů, která vynesla 27.000,- Kč hotově a 61.000,- Kč v materiálním plnění. Částkou 13.000,- Kč přispěl i OÚ Starkoč. Na začátku října bylo započato s opravami. Za čtyři měsíce bylo odpracováno 1.115 hodin. Byla provedena rekonstrukce rozvodů osvětlení, vytápění, oprava omítek, zhotoveny obklady na schodišti a baru. Následovala výmalba sálu, baru, pekla a přilehlých prostor. Všechno toto snažení bylo směrováno k 29. lednu 2010, kdy byl naplánován společenský ples. Ten proběhl dle plánu a byl velice úspěšný. Nutno konstatovat, že v roce 2009 přišla do vedení Sokola Starkoč nová generace. Bylo zvoleno nové představenstvo ve složení: Váša Miloslav st.- starosta; Procházka Jiří - náčelník; Palát Jiří - jednatel; Jiskra Jan - hospodář; Váša Miloslav [Přesdstavenstvo Sokola Starkoč] ml. - cvičitel. Nyní se zdá, že pro Sokol Starkoč nastala příznivá doba. Ve vedení je schopné představenstvo a když se přidá členská základna ochotná spolupodílet se na spolkové činnosti, bude úspěch zaručen.

Na rok 2010 jsou v plánu činnosti sokola již tradiční body. Rozvíjet činnost na úseku sportu. Uspořádat tradiční pouťovou zábavu, „rozloučení s prázdninami“ s radovánkami pro děti  apod. Samozřejmě zbývá ještě oprava fasády budovy. Zdá se, že byl celkem dobře nastartován normální koloběh života obce sokolské ve Starkoči.
 
 

Červen    2010                                                                                            

Jaroslav Bruner

Datum vložení: 5. 8. 2016 13:45
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2020 10:16
Autor: Jan Správce Jiskra

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY