Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Navigace

Obsah

Informace o obci

Informace o obci

Současnost obce Starkoč


Po roce 1945 začíná pozvolna ožívat společenský a kulturní život v obci. Následné politické změny ve státě, zakládání JZD, slučování tělovýchovy pod ČSTV a jiné organizační změny měly vliv na dění v obci. Většina spolků, které přežily válku, přestala vyvíjet činnost, nebo zanikla. Byla zavedena jiná samospráva obcí. Starkoč přešla pod střediskovou obec Bílé Podolí a obec spravoval pouze Občanský výbor.

Po roce 1989 opět přešla samospráva obce zpět a občané si své problémy řeší sami. Nastaly však velké problémy s nedostatkem financí, ale i s pasivitou občanů. Přesto se podařilo dokončit během dvaceti let mnoho akcí na zlepšení života v obci. Zřízení prodejny potravin, nové osvětlení a plynofikace obce, oprava zdi u kostela, oprava hráze rybníka, nová střecha a fasáda školy, zavedení kontejnerů na odpadky a plastové láhve apod. O tyto změny se postupně postarali tito starostové: Jaroslav Říha, ing. Jan Maroušek, Libor Opočenský, Jaroslav Říha. Z voleb roku 2010 vzešel zatím poslední starosta, Jan Jiskra.

V obci jsou dvě autobusové zastávky, jedna přímo v obci, kde jezdí hlavně „školní“ linka a jedna na rozcestí na hlavní silnici Čáslav – Chrudim. Obě umožňují autobusovou dopravu obyvatel převážně do Čáslavi (přestup na ČD), případně  až do Prahy,nebo s  přestupem do Kutné Hory. Frekvence spojů je však velmi řídká a to včetně linky, která jezdí ráno pro školáky přímo z obce. Většina občanů tak musí využívat v cestě do zaměstnání, nebo k lékaři vlastní dopravu. Je zde několik živnostníků, prodejna potravin a hospoda.

Svépomocí a za pomoci dobrovolné sbírky občanů se podařilo v roce 2009 opravit sál sokolovny, který je nyní využíván pro většinu kulturních akcí v obci. V obci úspěšně pracují dva zájmové spolky. Místní dobrovolní hasiči. Zabezpečují požární bezpečnost v obci, podílejí se na mnoha akcích v obci, které jsou nutné pro její chod, účastní se mnoha požárních soutěží apod. Dalším zájmovým spolkem je TJ Sokol Starkoč, jenž je členskou základnou převážně orientován na sokolskou sportovní všestrannost a jehož součástí je i velmi aktivní oddíl stolního tenisu. Oba spolky úspěšně spolupracují při organizování společenského života v obci. Podílí se na mnoha kulturních akcích, které jsou pořádány již pravidelně.  Jejich výčet je pestrý. Starkočský ples, Pomlázková a Pouťová zábava, Pálení čarodějnic, Den matek, Loučení s prázdninami, Mikulášskou nadílku, Vánoční strom.  V obci je vidět patrná snaha občanů udržovat, případně obnovovat staré tradice a kulturní život. V obci je vedena  kronika. Pokud přijíždíte ze směru Čáslav a projíždíte přes Dolní Bučice, při přejíždění řeky Doubravy se Vám naskytne překrásný pohled na starkočský kostel.


 Listopad 2010                                                                                                                   Jaroslav   Bruner


Další fotografie ze života obce naleznete   Zde