Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rozšířené hledání
Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
16.01.2017

Smlouva o dílo - DČOV projekt

1/2017

200 000,00 CZK dvěstětisíckorunčekých

Ing. Ondřej Štěpán

Obec Starkoč

09.02.2017

Smlouva TJ Sokol Starkoč

VS/3/2016

58 000,00 CZK

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

09.03.2017

Dohoda o vytvoření prac. míst

KHA-V-3/2017

180 000,00 CZK stoosmdesáttisíckoručeských

ÚP ČR

Obec Starkoč

03.04.2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/2/2017

27 500,00 CZK dvacetsedmtisícpětset

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

03.04.2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/1/2017

40 000,00 CZK čtyřicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

04.09.2017

Kupní smlouva

25/2017

202 580,00 CZK dvěstědvatisícpětsetosmdesát

Nářadí stroje Kolín - Čábelka Josef

Obec Starkoč

20.11.2017

Smlouva o dílo

30/2018

317 840,00 CZK třistasedmnáctosmsetčtyřicet

Bláha Martin Truhlářství

Obec Starkoč

27.12.2017

Smlouva o poskytnutí dotace

VS/6/2017

30 000,00 CZK třicettisíckorunčeských

TJ Sokol Starkoč

Obec Starkoč

20.09.2018

Smlouva o dílo - DČOV

01/2018

5 348 945,00 CZK

Obec Starkoč

ABPLAST s.r.o.

23.10.2018

Poskytnutá dotace

VS/2/2018,VS/3/2018

70 000,00 CZK SedumdesáttisícKč

Obec Starkoč

TJ Sokol Starkoč

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Stránka:

  • 1